bil med  älg
 
För vidare transport till Älvdalens slakteri.