Bengts historia  


Vera


Bengt, Nisse och Hasse vid fjolingen

 

Veras första jaktsäsong

Ny säsong – Ny hund – Spännande

Innan septemberjaktsveckan 2019 hade Vera visat vid några tillfällen att hon kunde ställa älg, men oftast blev det korta ståndskall och korta sök.

Natten mot 17 september hade Jiggan och Chippen skällt på älg halva natten, så jag fick släppa Vera på morgonen i sydvästra hörnet Rädbjörka. Jag gick norrut och nästan framme vid ravin började hon söka ut lite mer. I ravinbotten blev det fast ståndskall. Jag var nära, så jag stod still. Vera kom till mig efter några minuter, så jag tänkte att det var kört. Men hon sprang upp på ravinkanten och började skälla igen. Jag hade fel vind, så jag gick ner mot vägen för att komma runt. Då kom Vera efter mig och jag trodde att det var kört igen. Men jag gick mot det ställe där hon skällt och då for hon dit och började skälla. Jag tog av mig ryggsäcken och smög framåt. När jag var 50 m från älgarna stannade jag och hoppades på att de skulle visa sig i någon lucka. Vera kom bort till mig vid ett par tillfällen. Efter ett tag sprang de iväg västerut och det blev nytt fast ståndskall nära Fyriberg. Vera skällde några timmar till, men vi fick ingen älg den dagen.

 

 

 

 

På onsdagen släppte jag i sydöstra hörnet och gick norrut. Nästan uppe på Björntjärnsvägen började hon söka runt, så jag trodde på upptag snart. Och upptag blev det. Kort förflyttning och sedan fast ståndskall. Jag väntade lite och började sedan ansmygning. Bra vind och mjuk mossa men lite tät skog. När jag var ca 70 m ifrån såg jag Vera men inga älgar precis som det brukar vara. Efter ett tag såg jag en älg och så småningom även en kalv. Jag väntade in ett skottläge på kalven och sköt. Den föll på plats. Första hösten och en älg skjuten för Vera på fast ståndskall. Yippi!

7 december släpper jag Vera vid pass 1 Musåbydjer och det blev upptag nästan direkt. Fast ståndskall ca 400 m in på Våmhusskogen. Efter en timme ringer jag till Janne Falk och frågar om nån jagar älg där eller om jag kan gå in och stöta. Jag får OK på stötning, så jag rundar och försöker stöta mot våra passkyttar. Det går norrut coh passerar ca 200 m från Hörnan på pass 4. Gångstånd norrut på Östnorsskogen. Nytt samtal, till Johan Frost denna gång. Han säger att jag får skjuta om det är kalv. (Jag har jakträtt och jaktkort på Östnor.) Det blir fast stånd öster om Kansbol. Jag går runt (pulsar i 1-2 dm snö) och stöter , men det går västerut. Sen viker det söderut efter ett tag och upp på högsta Grönsberg där det står still ett tag. Jag går vägen söderut från Kansbol och meddelar övriga att det går i rätt riktning när de börjar flytta sig igen. Men på nervägen från Grönsberg viker de och går rakt mot mig. Jag skjuter kalven när de passerar vägen. Veras bästa insats hittills.

 
2019-12-30
index | personerna | hundarna | älgarna | vädret | fäboden | marken
maten | historierna | bilderna | filmerna | 2003  | 2004 | 2005 | 2006 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2019