älgarna  

Älg

Det är ju detta det handlar om:
Älgarna. Är dom för många eller för få? Hur mycket älg tål markägarna, samhället, jägarna, djurrättsaktivisterna, Svensson?

Ja det är frågorna vi ställer.
Hur är det alltså med älgarna?

Som markägare är jag intresserad av att stammen hålls på en balanserad nivå. "Balanserad" i förhållande till födotillgång och födokonkurrens. Betestrycket får inte bli för stort. Alla tallplantor får inte betas av svultna älgar.

 

Dessutom gäller frågan älgar i förhållande till trafiken. En liten älgstam leder till färre viltolyckor på vägarna, vilket är att föredra.

Älgar som föda åt övriga rovdjur i markerna. En infekterad fråga naturligtvis. Men det måste tas med i ekvationen.

Och älgarna skall räcka till åt de jägare som är ute på höstarna och samlar föda åt familjeflocken. Vi måste ju få vår beskärda del.

Hur många älgar skall det alltså finnas i vårt område. Det blir att ta fram miniräknaren, eller finns det ett kalkylprogram där dessa parametrar kan läggas in?

 

2002-12-17
index | personerna | hundarna | älgarna | vädret | fäboden | marken
maten | historierna | bilderna | filmerna | 2003  | 2004 | 2005 | 2006 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014