Älgjakt i nordisk taiga  

broderi

De flesta i de sammanslagna jaktlagen Musåbyddjä och Rädbjörka.

Räd-Björka jaktlag är ett nytt jaktlag. Musåbyddjä och Rädbjörka har slagit sig samman. Vi består i dagsläget (2014) av 12 personer - två kvinnor och nio män - som jagar älg i markerna runt Rädbjörka samt väster om Bonäs by i Mora kommun.

Här, på dessa webbsidor, har vi inga storvulna ambitioner. Bara att samla historier, bilder, videoklipp och att dokumentera jaktens vardagliga och ovardagliga händelser. Samt att på detta vis förhålla oss väl med jaktens gudar och gudinnor.

 

Från Vänster: Hasse Chippen, Tore, Kärran, Gordon, Tessie, Sven, Hörnan, Evert, Göran. Saknas: Elin, Peter, Nisse, Lars

Tveka inte att skicka en hälsning eller ett meddelande via vår gästbok. Det blir uppskattat.

 
2014-11-10
index | personerna | hundarna | älgarna | vädret | fäboden | marken
maten | historierna | bilderna | filmerna | 2003  | 2004 | 2005 | 2006 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014